K čemu jsou diety?

Charakteristika publikace

 

Publikace K čemu jsou diety?

Publikace je určena laické veřejnosti, avšak s ohledem na značný rozsah odborných informací by se měla stát učební pomůckou pro studenty SZŠ i VŠ humanitárních směrů, poradců pro výživu a nutričních terapeutů a případně i lékařů, kteří nejsou erudovaní v problematice výživy. Spoluatory publikace jsou renomovaní odborníci – v oblasti obezity a lymfologie MUDr.René Vlasák, primář Centra preventivní medicíny v Praze a Ing.Mgr.Alexandra Hochmanová, klinická psycholožka z Liberce.

Publikace vysvětluje nesmyslnost krátkodobých redukčníchdietních režimů. Reaguje tak na nepřetržitý přísun „účinných redukčních diet", jejichž autory jsou laici, kterým se podařilo zhubnout, stejně jako odborníci různých profesí, včetně lékařů, a dokonce vědců. Autor knihy formou kritické analýzy vysvětluje důvody jejich odmítnutí. Cílem není uvést podrobný popis redukčních diet a režimů, nýbrž formulovat reálný návod, jak snížit nadváhu a udržet optimální tělesnou hmotnost a zdraví. Je uveden postup správného výběru dlouhodobých režimů například v podobě specifických výživových stylů. Autor zdůrazňuje nutnost objektivizace individuálního stavu, především když již nastal problém, související s tělesnou hmotností a činností gastrointestinálního traktu.

Přistupuje k problému redukčních diet holisticky, proto publikace přináší nejnovější informace o problematice obezity, diagnostice, použití extrémních řešení v podobě půstů a hladovek, zmiňuje se o známějších alternativních výživových stylech či problémech v hormonální oblasti a zabývá se možnostmi využití fyzické aktivity.

Nekonečné příběhy obézních, hubnoucích a opět přibírajících, minimální efekt jakékoliv redukční diety, neúčinnost psychologických intervencí je alarmující. Autorovi nejde o to vidět na všem to špatné a nemožné, či naopak naprosto jednoduché, jak to čtenáři znají z médií. Nesetkáte se s kategorickými tvrzeními. Pochopíte, že k cíli vede mnoho cest, protože každý jsme jiný geneticky i psychologicky.

Největším úskalím všech redukčních režimů či výživových stylů jsou „jídelníčky". Autor neuznává řešení problému formou medializace „univerzálních jídelníčků", poplatných demagogii odborných institucí. Nečekejte jídelníčky, nýbrž konkrétní popis principů jejich formulace. Velmi podrobně se autor věnuje novým aspektům výživy, vyplývajících ze současné ne-kvality potravin.

Dozvíte se realitu působení nezdravotnických nestátních poradenských zařízení a zjistíte, jak poznat dobrého poradce či poradnu, jak nenaletět dílerům zázračných prostředků na hubnutí, atd.

Obsah knihy je výsledkem mnohaletého intenzivního studia vědecké literatury i praktického působení autora. Nic není „smyšlenkou, nereálnou představou, vědecky nepodloženou úvahou". Fakta a doporučení se opírají o rozsáhlou dokumentaci, z níž autor vybírá to, co je prokázáno a to, co je realizovatelné v běžném životě.

Ing. Karolina Kallmünzerová